Skip til hoved indholdet

Vision

Energipark Holsted

Energipark Revsing

FAQ

Nyheder

Kontakt

Tidslinje

Med denne tidslinje får du overblik over processen for energiparkerne

Q2 2024

Afsøge muligheder Varme

Der undersøges hvilke muligheder der er for at komme af med overskudsvarmen fra energiparkerne og derved effektivisere køleprocesserne for fx PtX eller datacentre. Det undersøges også om nærliggende landsbyer kan bruge varmen i deres konverteringsproces fra gas til fjernvarme. 

Q2 2024

Afsøge muligheder Varme

Der undersøges hvilke muligheder der er for at komme af med overskudsvarmen fra energiparkerne og derved effektivisere køleprocesserne for fx PtX eller datacentre. Det undersøges også om nærliggende landsbyer kan bruge varmen i deres konverteringsproces fra gas til fjernvarme. 

Q3 2024

Feasibilitystudie Vand

Der igangsættes en undersøgelse, hvordan Vejen Kommune kan levere vand til og håndtere rejectvandet fra PtX-anlæggene bedst muligt. 

Projektudvikling med interessenter. Der indkaldes til en dialogbaseret udvikling af områderne, hvor alle interessenter er velkommen til at bidrage og afsøge forretningsudvikling i energiparkerne Holsted og Revsing. 

 

Q3 2024

Feasibilitystudie Vand

Der igangsættes en undersøgelse, hvordan Vejen Kommune kan levere vand til og håndtere rejectvandet fra PtX-anlæggene bedst muligt. 

Projektudvikling med interessenter. Der indkaldes til en dialogbaseret udvikling af områderne, hvor alle interessenter er velkommen til at bidrage og afsøge forretningsudvikling i energiparkerne Holsted og Revsing. 

 

Q2 2025

Godkendelse af kommuneplantillæg og tidligst opstart af lokalplaner

Q2 2025

Godkendelse af kommuneplantillæg og tidligst opstart af lokalplaner

2027

Forventet opstart af anlægsfaser i energiparkerne

2027

Forventet opstart af anlægsfaser i energiparkerne

2028-2035

Anlæg idriftsættes 

2028-2035

Anlæg idriftsættes 

Kontakt vores energiparkudvikler

Andreas Schönrock | Tlf.: 7996 6133 | Mobil: 2464 3216 | Send sikker mail

Vejen Kommune

Erhverv og Plan
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen